Neue Design Studio - Photo:Neue Design Studio
Photo: Neue Design Studio

Pass

Alle søkere om pass må avgi biometriske data ved oppmøte på ambassaden (kreves også ved oppmøte hos Politiet i Norge). Biometriske data er i denne sammenheng bilde, signatur og to fingeravtrykk.

Søkeren må lage en avtale per telefon, før oppmøte på ambassaden. Oppmøte kan avtales alle normale arbeidsdager, untatt onsdag, mellom klokken 09:00-10:00.

Det vil ikke lenger være mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Alle søkere må ha fått tildelt personnummer i Folkeregisteret før det kan søkes om pass ved ambassaden. Søknad om personnummer fremmes ved ambassaden (se informasjon her)

Nordmenn bosatt i Bosnia-Hercegovina som ønsker å søke om nytt pass, må søke ved personlig oppmøte på ambassaden i Sarajevo. Søknaden innleveres i konsulatseksjonens åpningstid, som er mandag til fredag, kl. 10:00-12:00. Onsdag holder konsulatseksjonen stengt. I nødssituasjoner kan man komme utenfor åpningstiden – forutsatt forhåndsavtale.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser:

 • Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
 • Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
 • Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Gebyret for søknad om midlertidig pass (nødpass) er høyere enn for ordinært pass og er det samme for voksne og barn. Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

Betalingsform: Giro
Fra 01.03.2017 skal passgebyret betales i bank/postkontor, som vist nedenfor.
Kopi av giro legges ved fremmøte ved ambassade, i forbindelse med søknad om pass. Informasjon om valutakurs fås per telefon av ambassaden.

 

For barn under 18 år, må i tillegg til ovennevnte, også vedlegges:

 • Hvis det er første gang; Utskrift fra Folkeregisteret, som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer. For å få pass, må man ha personnummer (fremgangsmåte vil du finne nedenfor på denne side)
 • Fødselsattest, som viser begge foreldres navn
 • Begge foreldres pass
 • Foreldrenes vigselsattest
 • Begge foreldre må møte opp sammen med barnet det søkes om pass for og underskrive på søknaden.

Ved navnendring:

Navn oppgitt i søknad om pass må være i overensstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister. Dersom ovennevnte ikke stemmer, vil søknad om pass ikke kunne bli behandlet da passweb henter personopplysningene fra folkeregisterets database.

Melding om endring av navn må sendes i form av brev til folkeregisteret i Norge eller elektronisk til Skatteetaten. Med meldingen må bekreftelse på navneendringen vedlegges, som for eksempel vigselsattest, utenlandsk navnebevilling, etc.

Ved tapt eller stjålet pass:

 • I stedet for pass; annen form for identifikasjon (f.eks.: nasjonalt ID-kort, norsk førerkort, norsk fødselsattest).
 • Tapsmelding (fåes ved henvendelse ambassaden) i 3 eksemplarer.
 • Tapet må meldes bosnisk politi. Politirapporten må leveres til ambassaden.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Man må normalt påregne 3-4 uker, 1 uke + postgang til og fra Norge. 

Avhenting

Når passet er produsert og levert til ambassaden, vil ambassaden ta kontakt med søker for å avtale overlevering (personlig oppmøte). 

Personnummer

Personer som er født i utlandet eller ikke har vært bosatt i Norge siden 1964, må søke om personnummer. Søknad sendes via ambassaden til norske myndigheter. For barn må fødselsattest og kopi av foreldrenes pass vedlegges søknaden. Fødselsattesten må være på norsk, engelsk, fransk eller tysk. For voksne må bekreftet kopi av norsk pass vedlegges søknaden. Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta ca. 6-8 uker.

Født i utlandet

Norske statsborgere som er født i utlandet, bes være spesielt oppmerksom på punkt 4 i merknadene på siste side i passet.