Trygdeavtale mellom Norge og Australia

Avtalen er en pensjonsavtale som gir koordineringsregler og eksportregler for uføretrygd og alderspensjoner. Avtalen omfatter også attføringsytelser, ytelser under medisinsk rehabilitering, gjenlevendepensjon og barnetrygd.

NAVs hjemmeside gir informasjon om hvilke rettigheter avtalen gir deg som enkeltperson.