Norske førerkort i utlandet

Norge har fem forskjellige førerkortmodeller som er gyldige for kjøring i Norge. For kjøring utenfor Norge kan reglene variere avhengig av hvilken modell du har og i hvilket land du skal kjøre. Ansvaret for utstedelse av og tilsyn med førerkort tilligger Statens vegvesen.