Helserettigheter ved opphold i utlandet

Du som skal til utlandet har ikke automatisk de samme rettighetene i folketrygden som når du er i Norge. Du må selv undersøke hva som gjelder for deg.