Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Helserettigheter ved opphold i utlandet

Du som skal til utlandet har ikke automatisk de samme rettighetene i folketrygden som når du er i Norge. Du må selv undersøke hva som gjelder for deg.