helsekort

Europeisk helsetrygdkort - hva dekker det?

Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til å få helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Hva som menes med nødvendig helsehjelp er avhengig av hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare. Man har rett til de helsetjenester som er nødvendig for at man på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet eller reisen. Man har rett til dekning av utgifter til helsetjenester etter reglene i landet hvor man oppholder deg. Er det vanlig for de som bor i landet å måtte betale egenandeler, må man også gjøre det som turist.

Helsetrygdkortet erstatter ikke vanlig reiseforsikring på reiser i Europa. Kortet dekker kun behandling ved sykdom i EU/EØS-land. Kortet dekker ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi man er blitt syk eller utsatt for en ulykke. Det dekker heller ikke utgiftet i forbindelse med tap av verdisaker, mistet bagasje eller andre ordninger som du kan få dekket gjennom en vanlig reiseforsikring.

Du er selv ansvarlig for å tegne reiseforsikring når du reiser til utlandet. Det er viktig at du sjekker at din reiseforsikring gjelder for det området du skal reise til. 

Les mer om europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no.