Bruk alpinhjelm!

I de fleste østerrikske delstater har det blitt innført hjelmpåbud for barn og unge i alpinbakkene for å forhindre hodeskader.

For barn og unge under 15 år er det påbudt å bruke hjelm i mange av de østerrikske skibakkene. Voksne er ikke påbudt å bruke hjelm, men undersøkelser viser at hjelmbruk reduserer eller forhindrer svært mange hodeskader i skibakken, så bruk av hjelm anbefales for alle som har tenkt seg en tur i alpinbakken.

Påbudt bruk av hjelm for barn og unge gjelder ikke bare for de som står på ski eller snøbrett, men også ved bruk av akebrett, kjelke og annet sportsutstyr i sikrede bakker.


De internasjonale skivett-reglene gjelder også i Østerrike: