Legalisering/Notarius Publicus

Her finner du informasjon om prosedyrer for legalisering og utstedelse av bekreftelser ved ambassaden og generalkonsulatene.

Legalisering er bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentents innhold er korrekt.

Norske ambassader og konsulater legaliserer utenlandske dokumenter som skal ha rettsvirkning i Norge (eksempelvis fødselsattester, dåpsattester og ekteskapsattester m.m), mens Utenriksdepartementet, utenlandske ambassader og konsulater i Norge gjør det samme med norske dokumenter som skal tillegges rettsvirkning i deres respektive land.

Klikk her for oppdatert gebyroversikt.