Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ekteskap

Ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou har ikke vigselsrett.