Dødsfall og arv i Portugal

Her har ambassaden samlet praktisk informasjon som kan være til hjelp ved dødsfall i Portugal, samt informasjon om behandling av arvesaker etter nordmenn som dør i Portugal og har bosted eller eier fast eiendom der.