Vigsel ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av brudefolkene kan være amerikansk borger.

Før vigselen

Ambassaden foretar vielser innenfor ambassadens åpningstider, mandag til fredag, som ikke faller på norske eller amerikanske helligdager. Vigselen er gratis, og ambassaden kan bistå med vitner. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant o.l.

Avtale inngås ved å ta kontakt med ambassaden på telefon eller e-mail emb.washington@mfa.no. Dersom avtale inngås per telefon, bekreft tidspunktet via e-post slik at ambassaden har det skriftlig.

Etter at dere har fått bekreftet tidspunkt for vigsel ved ambassaden, tar dere kontakt med Folkeregisteret i hjemkommunen for å prøve ekteskapsvilkårene. For nordmenn bosatt i utlandet og som har meldt flytting, må Folkeregisteret i Oslo benyttes. For informasjon og blanketter se nettsidene til Skatteetaten. Skatteetaten sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår.

Behandlingstiden kan være inntil tre uker, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfeller være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" i posten fra Folkeregisteret. Hvis dere har benyttet digital løsning, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten. Attesten må videresendes til ambassaden.

Dersom dere sender prøvingsattesten i posten, bør papirene sendes via Utenriksdepartementet for sikker postgang til Washington D.C.:

Utenriksdepartementet
Ambassaden i Washington D.C.
Postboks 8114 Dep
0032 Oslo

Forsendelsen vil kunne ta opptil 14 dager fra de er innkommet til Utenriksdepartementet før de er fremme i Washington D.C.. Vi ber om at dere tar kontakt med ambassaden to uker før vigselen for å forsikre dere om at vi har mottatt de riktige papirene. Vennligst gi beskjed så raskt som mulig dersom dere må avbestille vigselen.

Vigselen

På selve vigselsdagen møter dere opp i ambassadens resepsjon til avtalt tid. Vigselen finner normalt sted i ambassadens lokaler og tar ca. 15-20 minutter. Ambassaden kan stille med vitner dersom dere har behov for det.

Etter vigselen

Ambassaden sender en kopi av vigselboken til det tilhørende folkeregisteret. Brudeparet får en bevitnet prøvingsattest med seg etter vigselen. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med bevitnet prøvingsattest på engelsk. For å få vigselsattest må den bevitnede prøvingsattesten fremlegges for Folkeregisteret på hjemstedet.

Du vil som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for en vigselsattest på papir i postkassen.

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.

For mer informasjon om vigselsattest, se Skatteetatens nettsider.