For norsk næringsliv

Ambassaden i Washington D.C. og generalkonsulatene i New York og San Francisco støtter norsk næringsliv ved å være en aktiv samtalepartner. Utenriksstasjonene kan bistå med rådgivning om amerikanske forhold, politiske prosesser og økonomisk politikk.

Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet er Innovasjon Norge, Norwep og Norges Sjømatråd, samt de norske handelskamrene NorCham og Norwegian-American Chamber of Commerce (NACC). Sammen støtter Team Norway USA opp om norsk næringsliv i det amerikanske markedet.

Ambassaden og generalkonsulatene kan bistå norske bedrifter med å finne frem til relevante kontakter i den amerikanske sentralforvaltningen og hos de ulike delstatsmyndighetene. Bedrifter kan ved enkelte tilfeller få assistanse i møte med amerikanske myndigheter. Team Norway kan også bistå med andre næringsfremmende tiltak overfor det amerikanske publikum. Innovasjon Norge og Norwep tilbyr rådgivningstjenester for norske selskaper.

For mer detaljert markedsinformasjon henvises det til hjemmesidene til Innovasjon Norge, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Norges Sjømatråd.

For informasjon om samarbeid mellom norske og amerikanske bedrifter henvises det til NorCham og NACC og deres regionale medlemsorganisasjoner, samt forsvarsindustriorganisasjonen Norwegian-American Defense Industry Council (NADIC). Inkubatortjenesten BARN hos Norway House i Minneapolis kan også være en nyttig kontakt.