For norsk næringsliv i Sveits

Ambassaden i Bern kan bistå norske bedrifter med å identifisere beslutningstakere og andre nøkkelpersoner i den sveitsiske forvaltningen. Om ønskelig kan ambassaden også i noen tilfeller være til stede under møter med sveitsiske myndigheter. Én gang i året samler ambassaden norske aktører i sveitsisk næringsliv til sammenkomst og nettverksbygging i Bern.

Norsk-sveitsisk samhandel Sveits har et viktig handelspolitisk samarbeid med Norge gjennom EFTA-samarbeidet. EFTA har per dags dato fremforhandlet 27 frihandelsavtaler med 38 ulike tredjeland.

Eksport fra Norge til Sveits 2022: 4 370 mill. NOK. (Kilde: SSB) Viktigste produkter: metaller, gull, fisk og elektiske maskiner og apparater.

Import fra Sveits til Norge 2022: 8 256 mill. NOK. (Kilde: SSB) Viktigste produkter: Medisiner og farmasøytiske produkter, fotografiske og optiske artikler (herunder ur), elektiske maskiner og apparater, samt diverse ferdigvarer.

Skattesystemet i Sveits Skattenivået i Sveits blir delvis kantonalt bestemt, og er generelt lavere enn i andre europeiske land. Mer informasjon om skattesystemet i Sveits finnes på de sveitsiske skattemyndighetenes hjemmesider.  

Norge og Sveits har inngått en skatteavtale for å unngå dobbeltbeskatning.

Norske bedrifter i Sveits Blant de største norske bedriftene som opererer i Sveits kan nevnes Hydro (Lausanne), Elopak (Zürich) og Yara (Genève).