Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Foto: Unknown - Foto:Foto: Unknown
Foto: Unknown

Norskundervisning

GLOBALSKOLEN

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Globalskolen er en sertifisert nettskole med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Undervisningstilbudet skjer via Internett og er ukeplanbasert. Elever og lærer behøver ikke å være oppkoblet samtidig. Fordi lærer og elev ofte er i ulike tidssoner, går kommunikasjonen via læringsplattformen Canvas. Her kommuniserer elever og lærere gjennom tekst, lyd, bilde og video. 

Etter en beskjeden start med 15 elever i 1998, hadde Globalskolen i 2018 over 1400 elever, bosatt i over 100 land.

Følgende vilkår må være oppfylt for at elevene skal få skoleplass:

1. Eleven må bo i utlandet i minimum ett semester.

2. Eleven må delta på en lokal eller internasjonal skole.

3. Eleven må være norsk statsborger og ha norsk personnummer.

4. Eleven må være mellom 6 og 16 år.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.globalskolen.no

Hvis du har spørsmål om søknad, undervisningen eller andre ting, ta kontakt her.

Søknadsfrist: 30. august 2019

info@globalskolen.no

(+47) 70 05 61 40

 

 

SWEDISH INTERNATIONAL SCHOOL OF GENEVA (SISOG)

Swedish International School of Geneva er en flerspråklig skole som i tillegg til svensk, fransk og engelsk, tilbyr komplementerende norskundervisning for barn og unge i Genève og omegn. Høsten 2019 tilbys norskundervisning for aldersgruppen 6-12 år. Undervisningen foregår onsdag ettermiddag, og økten varer i 90 minutter. 

Dersom det er mange nok påmeldte, vil elevene kunne deles inn i to grupper i tidsrommene 12.30 - 14.00 og 14.00 - 15.30.

Hvis det er ønske om undervisning for barn/ungdom som er yngre/eldre enn 6-12 år, kan slike henvendelser sendes til følgende mailadresse: else@sisog.ch

Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes under denne lenken

Frist for å sende inn påmeldingsskjema: mandag 19. august 2019.

Tilbakemelding med endelig informasjon om organisering blir gitt så snart som mulig etter svarfristen. 

Oppstart: onsdag 4. september 2019.