Globalskolen

Foto: Unknown - Foto:Foto: Unknown

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er skreddersydd for familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk skole. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Globalskolen er en sertifisert nettskole med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Undervisningstilbudet skjer via Internett og er ukeplanbasert. Elever og lærer behøver ikke å være oppkoblet samtidig. Fordi lærer og elev ofte er i ulike tidssoner, går kommunikasjonen via læringsplattformen Canvas. Her kommuniserer elever og lærere gjennom tekst, lyd, bilde og video. 

Etter en beskjeden start med 15 elever i 1998, hadde Globalskolen i 2018 over 1400 elever, bosatt i over 100 land.

Følgende vilkår må være oppfylt for at elevene skal få skoleplass:

1. Eleven må ha oppholdt seg i utlandet i minimum ett semester. 2. Eleven må delta på en lokal skole i oppholdslandet. 3. Eleven må ha norsk personnummer. 4. Eleven må være mellom 6 og 16 år.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.globalskolen.no

Hvis du har spørsmål om søknad, undervisningen eller andre ting, ta kontakt her.

info@globalskolen.no

(+47) 70 05 61 40