Globalskolen

Foto: Unknown - Foto:Foto: Unknown

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Omfanget på undervisningen skal være på minimum 90 minutter per uke i 15 uker i hvert semester. Minimum én klokketime skal brukes på norskfaget, og resten av tiden fordeles på samfunnsfag og RLE. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet til å gi kompletterende undervisning. Om slike nettskoler leser vi dette i de nye retningslinjene:

Sertifiserte nettskolers tilskudd skal ikke benyttes til stedlig kompletterende undervisning eller samlinger for klasser, grupper eller enkeltelever.

Per oktober 2013 har globalskolen 44 elever i Sveits.

Følgende vilkår må være oppfylt for at elevene skal få skoleplass:

1. Eleven må ha opphold i utlandet i minimum ett semester. 2. Eleven må delta på en lokal skole i oppholdslandet. 3. Eleven må ha norsk personnummer. 4. Eleven må være i grunnskolepliktig alder – 6-16 år.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.globalskolen.no

Ta gjerne kontakt med undervisningsinspektør Arne Heimestøl dersom det er behov for ytterligere informasjon:

E-post: arne.heimestol@globalskolen.no Mobil: 0047 915 13 528