Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Statsborgerskap, personnummer og pass for barn født på Filippinene

Her finner man utfyllende informasjon om krav og behandlingstid i forbindelse med søknad om statsborgerskap, personnummer og pass for barn født i utlandet.

For informasjon om pass søknader, klikk her.

For offentlige bekreftelser evt. rett kopi av dokumenter i forbindelse med søknad om personnummer, påfører et gebyr.  Prislisten kan man finne her. For mer info se Offentlige bekreftelser - Notarious Publicus.

Filippinske fødselsattester må være utstedt av Philippine Statistics Authority (PSA).

Det kreves personlig oppmøte for søknad, selv om barnet er spedbarn. Søknad kan fremmes både på ambassaden og konsulatet i Cebu. Dersom barnet er fylt 10 år, må biometriopptak for pass foretas og dette kan KUN gjøres ved ambassaden. Personnummer må imidlertid være tildelt før biometriopptak kan gjøres.

 

STATSBORGERSKAP

Barn født etter 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir automatisk norsk statsborger. Det må imidlertid fortsatt søkes om personnummer og pass, se nedenfor.

Barn som er født etter 01.09.2006, med en norsk forelder vil ikke kunne få visum i filippinsk pass, da de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass. Planlegges det reise til Norge, må foreldrene ordne med norsk pass før denne reisen kan gjennomføres.

Barn som er født før 01.09.2006, med en norsk forelder gift med den andre utenlandske forelder, vil heller ikke kunne få visum i filippinsk eller utenlandsk pass. Også disse barna er norske borgere og må således reise til Norge på norsk pass.

Kort oppsummert, den norske ambassaden utsteder ikke visum til Norge for barn som er norske statsborgere.

Vær også oppmerksom på at barn født på Filippinene som kun innehar norsk pass må ha såkalt Exit Clearance utstedt av Bureau of Immigration før første utreise fra Filippinene.

 

PERSONNUMMER/SØKNAD OM PASS for barn født på Filippinene

NB! Kravene til dokumentasjon varierer, avhengig av om far og mor er gift eller ikke og om hvor far er registrert som bosatt i Det Sentrale Folkeregister (DSF).

I ny passinstruks av 01.12.2006 er det kun passmyndigheten (ambassaden) som kan fremsette krav om tildeling av personnummer. I praksis vil det si at søknad om personnummer leveres inn til ambassaden samtidig med søknad om pass.

NB: Dersom passet ønskes utlevert via konsulatet i Cebu, bes det om at ambassaden blir gjort oppmerksom på dette ved innlevering av søknad.

Søknaden videreformidles til Skatteetaten, i følgende saker: