For nordmenn

Reiseinformasjon for Filippinene

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

På reise til Filippinene

Dette kan utenrikstjenesten hjelpe deg med

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere.

Kontaktinformasjon ambassade og konsulater

Norway has more than 100 diplomatic and consular missions located all over the world. All of these have their own websites, which provide information for the local population and for Norwegian nationals in the host country.

For norsk næringsliv

Norsk næringsliv viser økt interesse for Filippinene. Et norsk-filippinsk handelskammer ble etablert i 2011 og har nå rundt 50 medlemsbedrifter. Norsk teknisk- og forvaltningsmessig kompetanse er etterspurt, særlig med hensyn til vannkraft, olje og gass. Offshore- og skipsbygging er også felter med betydelig vekstpotensial. Flere norske bedrifter har outsourcet deler av sine støttefunksjoner til Filippinene. En økende norsk turist-trafikk til Filippinene kompletterer bildet. I april 2016 ble en frihandelsavtale mellom EFTA og Filippinene signert.

Pass, personnummer og statsborgerskap

Bosatt på Filippinene

Generell informasjon om Filippinene

Globalskolen

Globalskolen er et undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for norske barn i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august.

Sommerskole for barn

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole.

Om ambassaden