Bosatt på Filippinene?

Informasjon til deg som bor på, eller oppholder deg over lengre tid på Filippinene.

Dødsfall

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå med informasjon til pårørende og ved hjemsendelse av kiste eller urne. Når norske borgere og/eller utlendinger som er bosatt i Norge, dør på Filippinene, er det viktig at ambassaden varsles så fort som mulig.

Eksamen

Det er mulig å ta eksamen ved ambassaden i Manila.

Ekteskap

Folketrygd og pensjon for nordmenn bosatt i utlandet

For oppdatert og riktig informasjon om rettigheter og krav vedrørende medlemskap, trygd og pensjon ved opphold på Filippinene bør NAV Familie-og pensjonsytelser kontaktes.

Førerkort

Norsk førerkort kan benyttes på Filippinene i inntil tre måneder. Dersom man skal være på Filippinene lenger enn tre måneder, kreves det filippinsk førerkort.

Legalisering av dokumenter

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Nødlidende

Ambassaden anbefaler bruk av Western Union for pengeoverføringer til og fra Filippinene. I ytterste instans kan det søkes om nødlidenhetslån til dekning av hjemreise ved første anledning.

Apostille erstatter legalisering

Fra og med 14. mai 2019 må alle norske dokumenter som skal ha gyldighet på Filippinene være påført Apostille-stempel (forenklet legalisering).

Offentlige bekreftelser - Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Rettshjelp

I visse tilfeller kan man bli innvilget fri rettshjelp etter søknad enten i Norge eller på Filippinene.

Skatt

Egne regler gjelder for nordmenn bosatt i utlandet.

Sjømannskirken

Sjømannskirkens ambulerende tjeneste på Filippinene er drevet av sjømannsprest Stein Vangen.

Sykdom

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, kan det være behov for hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.