Leveattest for pensjonister bosatt i utlandet

På grunn av Korona-situasjonen har NAV besluttet at det i 2020 ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.