For nordmenn

På disse sidene vil nordmenn som oppholder seg i Nepal finne relevant informasjon om ambassadens virksomhet og tjenester.

Om ambassaden

Velkommen til den norske ambassaden i Kathmandu! Norge og Nepal etablerte diplomatiske relasjoner allerede i 1973. Ambassaden åpnet i 2001.

Reiseinformasjon for Nepal

Råd og hjelp til nordmenn på reise

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

Beredskap og nødssituasjoner

På disse sidene finner du nyttig informasjon dersom du skulle havne i en nødsituasjon, samt ambassadens beredskapsplan ved større nødsituasjoner.

Nepal: Landinformasjon

Her kan du lese mer om Nepal og finne nyttig informasjon om økonomi, politikk og bilaterale forbindelser.

For norsk næringsliv

Informasjon om praktiske forhold for norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Nepal.

Praktikantopphold ved ambassaden i Kathmandu

Grunnet Covid-19 pandemien så vil det for 2021 ikke bli utlyst studentpraktikantstilling.

Utstedelse av pass

Søknader om norske pass mottas på ambassaden i Kathmandu. Passøker må møte personlig etter avtale ved søknad om nytt pass.

Tap av norsk statsborgerskap

Informasjon om forhold som kan føre til tap av norsk statsborgerskap for personer som er født norske.

Foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet

Informasjon om endringer i barnelova og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet.

Ekteskap og vielser i Nepal

Utenlandske borgere som inngår ekteskap med nepalsk statsborger i Nepal må registrere ekteskapet hos lokale myndigheter. Trykk her for å lese mer.

Nyttige nummer i Nepal

På denne siden finner du en rekke nyttige telefonnummer i Nepal.

Nyheter og arrangementer