UNESCOs hovedkontor i Paris

UNESCOs arbeidsområder

UNESCO jobber gjennom fem programområder: utdanning, naturvitenskap, samfunnsvitenskap, kultur, og kommunikasjon og informasjon.

Organisasjonens hovedmål kultur for fred og bærekraftig utvikling ligger til grunn i alle UNESCOs satsingsområder.  Følgende satsningsområder er de Norge legger mest vekt på:

Utdanning for alle Utdanning for alle (Education for all, EFA) er UNESCOs hovedsatsing. På et toppmøte i 2000 vedtok 164 land, deriblant Norge, seks utdanningsmål som skal nås innen 2015. Stater, FN-organisasjoner, frivillige organisasjoner, arbeids- og næringsliv jobber sammen for å nå disse målene. UNESCO har ansvaret for å koordinere den globale innsatsen. Til tross for mye arbeid og stor fremgang i enkelte områder, ser det ut til at få av utdanningsmålene vil bli nådd innen fristen. Les mer om EFA her. 

Ytringsfrihet og journalisters sikkerhet UNESCO har et unikt mandat til å forsvare ytrings- og pressefrihet. Å styrke journalisters sikkerhet er en av organisasjonens viktigste oppgaver. I de siste ti årene har minst 500 journalister blitt drept på jobb, og langt flere blitt utsatt for trusler, vold og ulovlige arrestasjoner. De fleste journalistangrepene blir aldri etterforsket. 3. mai hvert år arrangeres Verdens pressefrihetsdag. På denne dagen utdeles UNESCOs pressefrihetspris. I tillegg har UNESCO opprettet en nettside som fordømmer journalistdrap.

Hav og klima Hav påvirker miljøet og den bærekraftige utviklingen. Det er derfor viktig å forstå og kunne forutsi hvordan hav, atmosfære, biosfære og landjorden påvirker hverandre. Her har UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) en nøkkelrolle. IOC koordinerer internasjonal havforskning, og hjelper stater med å løse hav- og kystproblemer. Etter tsunamien i Det indiske hav fikk IOC jobben med å koordinere oppbyggingen av et tsunami-varslingssystem i dette området. Nå har organisasjonen fått i oppdrag å etablere varslingssystemer som til sammen dekker alle verdenshavene.Les mer om UNESCOs havsatsninger her.  

Verdensarv  Stonehenge i England, gamlebyen i Dubrovnik og Geirangerfjorden står alle på UNESCOs verdensarvliste. Noen av verdens byggverk og naturområder er av så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Verden har derfor et felles ansvar for å ta vare på disse stedene. UNESCOs verdensarvoppdrag er blant annet å oppmuntre land til følge opp Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv, tilby nødhjelp til verdensarvsteder i fare og fremme internasjonalt samarbeid rundt kultur- og naturarv. Les mer om verdensarven her.