Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Helligdager 2021

Delegasjonen holder stengt følgende dager i 2021:

Fredag 1. januar (1. nyttårsdag)                                           

Tordag 1. april (Skjærtorsdag)                                            

Fredag 2. april (Langfredag)                                    

Mandag 5. april (2. påskedag)                    

Torsdag 13. mai (Kristi himmelfartsdag)     

Mandag 17. mai                    

Mandag 24. mai (2. pinsedag )                                      

Onsdag 14. juli (Frankrikes nasjonaldag)                                        

Mandag 1. november (Allehelgensdag)                               

Torsdag 11. november (Fredsslutningen 1918)