Om delegasjonen

Den norske delegasjonen ivaretar den daglige kontakten med OECD og UNESCO og fungerer som et bindeledd mellom norske myndigheter og øvrige medlemsland og sekretariat. Delegasjonen har i alt 14 medarbeidere fordelt på to ulike lokaler; et ved OECD og et ved UNESCO.

OECD-delegasjonen

Postadresse:

33, rue de Franqueville

75016 Paris

Frankrike

Besøksadresse:

Franqueville-bygningen, 2. etasje

2, rue André Pascal

75016 Paris

Frankrike

Tlf: +33 1 56 75 34 00
Fax: +33 1 56 75 34 01
E-mail: oecd.paris@mfa.no

UNESCO-delegasjonen

Postadresse:

Maison de l'UNESCO

1, rue Miolis

75732 Paris Cedex 15

Frankrike

Besøksadresse:

Kontor M8.38

Maison de l'UNESCO

1, rue Miolis

75015 Paris

Frankrike

Tlf: +33 1 45 68 34 35
Fax: +33 1 45 67 92 03
E-mail: dl.norway@unesco-delegations.org