Den norske delegasjonen - Foto:Foto: Delegasjonen
Den norske delegasjonens lokaler ved OECDs hovedkontor. Foto: OECD-delegasjonen

Om delegasjonen

Den norske delegasjonen ivaretar den daglige kontakten med OECD og UNESCO og fungerer som et bindeledd mellom norske myndigheter og øvrige medlemsland og sekretariat. Delegasjonen har i alt 14 medarbeidere fordelt på to ulike lokaler; et ved OECD og et ved UNESCO.

OECD-delegasjonen

Postadresse:
33, rue de Franqueville
75016 Paris
Frankrike

Besøksadresse:
Franqueville-bygningen, 2. etasje
2, rue André Pascal
75016 Paris
Frankrike

Tlf: +33 1 56 75 34 00
Fax: +33 1 56 75 34 01
E-mail: oecd.paris@mfa.no

UNESCO-delegasjonen:

Postadresse:
Maison de l'UNESCO
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
Frankrike

Besøksadresse:
Kontor B3.09
Maison de l'UNESCO
1, rue Miollis
75015 Paris
Frankrike

Tlf: +33 1 45 68 34 35
Fax: +33 1 45 67 92 03
E-mail: dl.norway@unesco-delegations.org