Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Om delegasjonen

Den norske delegasjonen ivaretar den daglige kontakten med OECD og UNESCO og fungerer som et bindeledd mellom norske myndigheter og øvrige medlemsland og sekretariat. Delegasjonen har i alt 14 medarbeidere fordelt på to ulike lokaler; et ved OECD og et ved UNESCO.

OECD-delegasjonen

Postadresse:
33, rue de Franqueville
75016 Paris
Frankrike

Besøksadresse:
Franqueville-bygningen, 2. etasje
2, rue André Pascal
75016 Paris
Frankrike

Tlf: +33 1 56 75 34 00
Fax: +33 1 56 75 34 01
E-mail: oecd.paris@mfa.no

UNESCO-delegasjonen:

Postadresse:
Maison de l'UNESCO
1, rue Miolis
75732 Paris Cedex 15
Frankrike

Besøksadresse:
Kontor M8.38
Maison de l'UNESCO
1, rue Miolis
75015 Paris
Frankrike

Tlf: +33 1 45 68 34 35
Fax: +33 1 45 67 92 03
E-mail: dl.norway@unesco-delegations.org