UNESCO publications

UNESCO publikasjoner

UNESCO driver eget forlag, og utgir en rekke bøker, rapporter og tidsskrifter hvert år.

Utgivelseskatalogen består nå av mer enn 1000 titler, hovedsakelig på engelsk, fransk og spansk, utgitt på eget forlag eller som sampublikasjoner. Enkelte titler er også tilgjengelige på arabisk, mandarin eller russisk. 

I tråd med UNESCOs Open Access Policy er alle UNESCOs publikasjoner utgitt etter 31. juli 2013 fritt tilgjengelige for nedlasting på UNESCOs nettsider

UNESCOs statistikkbyrå, UNESCO Institute for Statistics (UIS), produserer statistikk innunder UNESCOs fagområder. De leverer komparative data for mer enn 200 land og territorier innenfor temaene utdanning, vitenskap og teknologi, kultur og kommunikasjon. Du kan lese mer og få tilgang til data på UISs nettsider.