Bilde av en møtesesjon i UNESCO - Foto:Foto: UNESCO
Foto: UNESCO

Jobb i UNESCO?

Ved UNESCO finnes det karrieremuligheter både for studenter, ny-utdannede og for deg med mye erfaring.

Praktikanter (Studenter):

Dette er en ulønnet ordning for studenter som ønsker arbeidserfaring.

Den norske delegasjonen til UNESCO ansetter to studentpraktikanter hvert semester. Praktikantene vil ta del i et levende internasjonalt faglig miljø, og vil få viktig innsikt i Norges multilaterale arbeid. Praktikantoppholdet er ikke lønnet, det vil imidlertid bli gitt et stipend gjennom UD. Det er et krav at kandidaten har norsk statsborgerskap og er student i perioden. Ledige praktikantstillinger lyses ut på Utenriksdepartementets nettsider.

Sekretariatet i UNESCO ansetter også praktikanter. Mer informasjon om ordningen kan du finne på UNESCOs nettsider.

Young Professionals (nyutdannede): 

UNESCO har tidligere tilbudt Young Professional-stillinger til doktorgradsstudenter eller nyutdannede med mastergrad som har minst to år arbeidserfaring. Dette tilbudet har imidlertid ikke blitt videreført etter UNESCOs økonomireform, og nye stillinger vil ikke bli utlyst. 

Ordinære stillinger: 

UNESCO har stillinger i alle kategorier, både i Paris og på feltkontorer rundt om i verden. Disse lyses ut på vanlig måte – bl.a. på UNESCOs hjemmesider. Du kan lese om ledige stillinger og praktikantplasser i UNESCO på UNESCOs nettsider

UNESCO-sekretariatet i Norge er en del av Kunnskapsdepartementet, og jobber med UNESCO-spørsmål i Norge, samt legger til rette for den norske UNESCO-kommisjonen. De lyser ut sine ledige stillinger her