UNESCOs første generalkonferanse - Foto:Foto: UNESCO
Foto: UNESCO

Bakgrunn

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

“Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed” (UNESCOs Grunnlov, 1945)

Organisasjonens mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor de fire fagområdene.

UNESCO ble dannet like etter andre verdenskrig, i 1945. Da møttes representanter fra 44 land i London for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. I dag har organisasjonen 195 medlemsland og ni assosierte medlemmer.

Rundt 2000 personer arbeider i UNESCOs hovedkvarter i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her. Mer enn 700 ansatte arbeider på UNESCOs 65 feltkontorer rundt om i verden.