Bilde av ulike OECD-rapporter - Foto:Foto: OECD-delegasjonen
Foto: OECD-delegasjonen

OECD publikasjoner

OECD produserer hvert år store mengder publikasjoner og statistikk. Du kan lett få oversikten på OECDs hjemmesider.

O.N.E (OECD Network Environment) er OECDs database der alle møtedokumenter, rapporter og bakgrunnsdokumenter blir publisert. Tjenesten er gratis, og du kan få tilgang så lenge du har en offisiell e-postadresse i forvaltningen. Du kan søke om å få opprettet O.N.E konto på http://www.oecd.org/one/

OECDs iLibrary er OECDs elektroniske portal for alle publikasjoner (bøker, papirer) fra OECD, IEA, NEA, OECDs utviklingssenter og ITF siden 1998, samt statistikk tilbake fra 1960-tallet for mer enn 80 land.

Alle publikasjonene og dataene er søkbare, slik at man kan søke på innhold i alle. Dette gjør«iLibrary» til en av de største databasene for verdens økonomi, samfunn, utdanning og miljø mv., og et meget nyttig verktøy for departementer, universiteter, høyskoler og tenketanker.

Vil du holde deg løpende oppdatert på de viktigste publikasjonene fra OECD kan du abonnere på nyhetsbrevet What's New @ OECD og få månedlig oppdateringer på bøker, rapporter og statistikk.