Bilde av tilsatte i OECD ute i korridorene - Foto:Foto: OECD-delegasjonen
Foto: OECD-delegasjonen

Jobb i OECD?

Om du er under utdanning, er nyutdannet eller har mye jobberfaring, så finnes det karrieremuligheter i OECD.

Interns (praksisplasser for studenter): Dette er en ordning for studenter som ønsker arbeidserfaring ved OECD. Praksisen er ulønnet, men det ytes et tilskudd til livsopphold på rundt 600 euro/mnd. Det er to alternative ordninger for dette:

  • Den ene administreres gjennom studiestedet dersom det har en samarbeidsavtale (Memorandum of Understanding) med OECD. Foreløpig har NHH, NTNU og UiO slike avtaler.  Studiestedet sender høst og vår en liste med kvalifiserte søkere til OECD. Det er ingen garanti for å få praksisplass selv om man er vurdert kvalifisert fra institusjonens side. Varighet på praksisplassen kan være opp til 12 måneder. Se detaljer om søknadsprosessen ved det aktuelle studiestedet.
  • Den andre varianten er for studenter ved institusjoner som ikke har samarbeidsavtale med OECD. De kan søke direkte til OECD om praksisplass. Det er ingen søknadsfrist (løpende opptak) og varigheten er opp til 6 måneder. Også her ytes et tilskudd til livsopphold på rundt 600 euro/mnd. Søkere til ordningen legges automatisk inn i en database som prosjektledere i OECD-sekretariatet kan hente aktuelle kandidater fra. Man øker sannsynligheten for å få tilbud om praksisplass om man samtidig henvender seg direkte til ønsket prosjektleder eller avdeling i OECD-sekretariatet.

Praktikanter kan også søke om ERASMUS+- stipend i tillegg. Vilkår og muligheter avklares ved å ta kontakt med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) v/avd.dir. Vidar Pedersen.

OECD Young Associate Programme (YAP): Er et program som strekker seg over to år og er tenkt som springbrett for fremtidige master- eller doktorgradsstudenter. Et av kravene er at man har fullført lavere grads studie. Du vil jobbe ved sekretariatet i Paris i nært samarbeid med din veileder. Stillingen er lønnet med ca. 3300€ i måneden.

Ordinære engasjementer og stillinger: Disse lyses jevnlig ut på OECDs hjemmesider. Lønnsbetingelser er regnet for å være gode.

Secondments: Dette er hospitering hvor personer lånes ut fra institusjoner i hjemlandet, gjerne fra offentlige etater og departementer, til prosjekter med en varighet på inntil 3 år. Formell arbeidsgiver er fortsatt etaten i hjemlandet, som i tillegg til lønn gjerne gir tilskudd til ekstra bokostnader osv, mens løpende arbeidsgiveransvar, arbeidstidsbestemmelser og utgifter til kontorutstyr og –plass ligger hos OECD. Finansdepartementet har brukt ordningen i mange år, og har gjerne mellom 2-4 av sine ansatte ved OECD til enhver tid. Også Utdanningsdirektoratet har et løpende secondment på en varighet av 2 år. Andre departementer og etater benytter ordningen ved behov, gjerne da med noe kortere varighet (mellom 12 og 6 måneder, sjelden kortere). Betingelser og varighet avtales mellom OECD-sekretariatet og den relevante arbeidsgiver i Norge i hvert enkelt tilfelle.

Her finner du informasjon om de ulike karrieremulighetene i OECD.