Familiefoto fra IEAs ministermøte - Foto:Foto: IEA
Energiministre fra over 40 land var til stede under møtet. Foto: IEA

Stemningsrapport fra IEAs ministermøte

IEA-landene møttes i Paris 23.-24. mars til ministermøte under overskriften «The Year of Implementation: Accelerating Global Action on Clean Energy and Energy Security». Møtet ble ledet av den amerikanske energiministeren Jennifer Granholm, med Danmark, Australia og Belgia som viseformenn. Den norske delegasjonen ble ledet av olje- og energiminister Terje Aasland som var ledsaget av statssekretær Amund Vik og embetsverk fra OED, samt ambassadør og energirådgiver ved den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris.

Av Henrik Mohr Nordviste

Energiministre fra over 40 land var til stede. Ukraina var invitert som spesiell gjest og deltok ved energiminister Halushchenko (virtuelt) og viseminister for energi for europeisk integrasjon Demchenkov (fysisk). Krigen og dens følger for energiforsyningen ble naturligvis et viktig tema og Ukrainas innlegg i fellessesjonene ble møtt med applaus. Energy security-delen av møtets  hovedtema kom inn kort tid før møtet fant sted som svar på det økte fokuset på forsyningssikkerhet. Viktigheten av gassens rolle i så henseende ble trukket frem av flere.  

I møtet ble det vedtatt en ministererklæring som setter kursen for byråets arbeid i årene fremover. Erklæringen markerer starten av en ny fase for byrået med nye mandater på flere områder. Av særlig betydning blir å jobbe for å sikre global energisikkerhet gjennom omstillingen mot fornybar energi, å lede energisektorens svar på klimautfordringene samt å utvide byråets arbeid på kritiske mineraler som er innsatsfaktorer i mye fornybar teknologi.

På dag 1 fokuserte hovedsesjonen på veien til netto null-utslipp. Det var tre break out-sesjoner som handlet om 1) hvordan mobilisere privat finansiering, 2) hard to abate-utslipp og 3) den nye energisikkerhetsutfordringen som følger av tilgang på kritiske mineraler. Den norske delegasjonen deltok i undertema 3, der det bl.a. var stor interesse for Norges CCS-strategi.

Bilde av Olje- og energiminister Terje Aasland
Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto:IEA

Dag 2 hadde to plenumssesjoner som hver tok for seg et av de to temaene for ministermøtet: (a)  Omleggingen til ren energi og (b) forsynings-sikkerhet i dagens geopolitiske situasjon. Statsråden representerte Norge i begge sesjonene og fremførte innlegg med fokus på Norge som en stabil og pålitelig energileverandør til verdensmarkedet. Han dro også frem Norges bidrag til energiomleggingen med CCS, havvind og blå hydrogen som viktige brikker i satsingen.

Innimellom det offisielle programmet ble det tid til bilaterale møter. Statsråden møtte Kwasi Kwarteng, Storbritannias Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy. Statsråden redegjorde for status for gassproduksjonen på sokkelen. Hydrogen og CCS ble også diskutert som områder der Norge og UK har kontaktflater og samarbeidsmuligheter. Samtalen kom også inn på kraftutvekslingen mellom landene, stans for nye kabler og den aktuelle norske debatten om dette. Statsråden brukte den offisielle lunsjen til å møte flere andre ministere, bl.a. sin svenske og amerikanske kollega. Det var også et bilateralt møte med Israel på ekspedisjonssjefnivå på dag 1.

Kommunikéet fra møtet ble offentliggjort under en pressekonferanse på dag 2. Utover det kom følgende annonseringer:

  • IEA-leder Fatih Birol ble gjenvalgt for en tredje periode. Han sitter med det i sjefsstolen til september 2027.
  • En tilleggserklæring fra IEA-landene om Russlands invasjon av Ukraina.
  • Litauen ble offisielt tatt imot som 31. medlemsland. Egypt og Argentina er nye assosieringsland.
  • Boost i støtten til CETP for å skalere opp arbeidet med å støtte utviklingsland i overgangen til ren energi. CETP får 20 mill. EUR årlig fra en gruppe på 15 IEA-medlemsland og EU.

IEAs oppsummerende pressemelding finnes her.