Bilde av Victoria Skinnarland - Foto:Foto: Delegasjonen.
Victoria Skinnarland, praktikant ved OECD-kontoret våren 2023. Foto: Delegasjonen.

Praktikantopphold ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris, OECD-kontoret

Den norske OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris søker en praktikant for våren 2024 med søknadsfrist 6. oktober 2023. Praktikanten vil jobbe med OECD-saker.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Oppholdet vil gi innblikk i, og erfaring fra, arbeidet ved en utenriksstasjon knyttet til en internasjonal organisasjon. Delegasjonen har i dag to kontorer, ett ved UNESCO og ett ved OECD. Vi søker i denne omgangen etter en praktikant til OECD-kontoret.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) er et internasjonalt samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. Organisasjonen utarbeider internasjonale standarder og jobber for å finne løsninger på ulike sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. Målet er å utforme politiske virkemidler som skal sikre økonomisk vekst og sosial trygghet for borgerne. I dag teller OECD 38 medlemsland. For mer informasjon om OECD se OECDs hjemmeside og regjeringen.no

Praktikanten vil få ta del i et internasjonalt faglig miljø og få praktisk kunnskap om Norges multilaterale arbeid. I tillegg til praktiske oppgaver vil praktikanten få innblikk i bredden av saker OECD arbeider med og delta på ulike faglige konferanser og møter. Søkere bør ha særlig interesse for ett eller flere av OECDs arbeidsområder.

Kvalifikasjoner
Delegasjonen ønsker motiverte praktikanter med en positiv innstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, en strukturert og organisert arbeidsform, og som kan arbeide selvstendig, også under press. Det er krav om gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Franskkunnskaper blir tillagt vekt. Søkere bør ha avsluttet bachelorgrad. Det er nødvendig med gode IKT-kunnskaper. Internasjonal erfaring er ønskelig.

Vilkår
Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet varer f.o.m. 15. januar t.o.m. 28. juni 2024
  • Praktikantene vil få et stipend som p.t. er på 17 750 NOK/mnd. De må selv dekke sine reise- og boligutgifter, men vil normalt få tilbud om å leie rom på Cité Universitaire i Paris.
  • Delegasjonen dekker månedskort på offentlig transport i Paris (Carte Navigo).

Det er en forutsetning at praktikantene har norsk statsborgerskap, er medlem i norsk folketrygd og er innskrevet på et studiested godkjent av Lånekassen

Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. Internasjonal koordinator på hjemmeinstitusjonene i Norge kan gi mer informasjon om dette. Se også: https://www.utdanningiverden.no/

Søknad
Søknad vedlagt CV, eksamensutskrifter og vitnemål fra videregående opplæring, eventuelle attester, referanser og annen relevant informasjon sendes delegasjonen ved oecd.paris@mfa.no i én samlet pdf-fil.

Vi gjør oppmerksom på at OECD/UNESCO delegasjonen søker praktikanter til både UNESCO-kontoret og til OECD-kontoret. Vennligst presiser i overskriften til e-posten din hvilken av praktikantstillingene søknaden gjelder.

NB: Søknadsfristen er 6. oktober 2023. Vi tar sikte på å ferdigstille prosessen så raskt som mulig.

Det bes opplyst om kandidaten også søker praktikantplass ved andre utenriksstasjoner.

For nærmere opplysninger eller spørsmål kontakt: