Ambassadør Per Egil Selvaag og utenriksminister Anniken Huitfeldt  - Foto:Foto: OECD
Ambassadør Per Egil Selvaag og utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: OECD

OECD mot utvidelse

Utenriksministeren var viseformann for ministermøtet som besluttet å innlede medlemskapsforhandlinger med 5 nye land.

OECDs årlige ministerrådsmøte (MCM) gikk av stabelen 9.-10. juni i Paris. Norge var viseformann, og utenriksministeren åpnet møtet sammen med Italias statsminister Mario Draghi, Senegals president Macky Sall, OECDs generalsekretær og Ukrainas president Zelensky på video-link.

Viktigste beslutning som ble truffet var å godkjenne veikartene som innleder medlemskapsforhandlinger med Brasil, Bulgaria, Kroatia, Peru og Romania. I tillegg vedtok man å innlede prosjektet «Inclusive Framework for Carbon Mitigation Approaches». Prosjektet skal beregne utslippsvirkningen av ulike klimatiltak. Et hovedmål er å forebygge negative konsekvenser, slik som karbonlekkasjer og handelsvridende effekter, av utslippsreduserende tiltak i ulike land. Grunnlaget for et OECD-Afrika partnerskap ble også vedtatt av ministrene.

Utenriksministeren og statssekretær Grimstad fra Finansdepartementet ledet hver sin sesjon om henholdsvis samarbeid med Afrika og helse/pandemiberedskap under ministerrådsmøtet.