OECDs hovedkontor i Paris - Foto:Foto: Bodil Myrmel Fontana
OECDs hovedkontor i Paris. Foto: Bodil Myrmel Fontana

OECD inviterer seks land til å innlede en medlemskapsprosess

OECDs medlemmer ble 25. januar 2022 enige om å invitere de 6 søkerlandene Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroatia, Peru og Romania til å innlede en medlemskapsprosess.

Av Ingrid Magnus

Selve medlemskapsprosessen vil ta flere år og baseres på individuelt utformede veikart med medlemskapskriterier for det enkelte søkerlandet. Prosessen begynner først etter at søkerlandene bekrefter at de støtter opp om det felles verdigrunnlaget og prioriteringene som står nedfelt i OECD-medlemmenes nye visjonserklæring og ministererklæring fra 2021. Over 20 tekniske komiteer vil deretter vurdere og evaluere søkerlandenes tilpasning til OECDs standarder og praksis innenfor en rekke områder, som handel og investeringer, klima og miljø, fremgang i arbeidet med styring av offentlig sektor, integritet og anti-korrupsjon. Etter fullførte gjennomganger i de tekniske komiteene vil OECDs medlemsland enstemmig avgjøre hvilke land som eventuelt inviteres til medlemskap.

OECD består i dag av 38 medlemsland.

Les mer om medlemskapsprosessen i OECDs pressemelding.