Kristin Karlsen - Foto:Foto: privat.
Foto: privat.

Intervju med Kristin Karlsen

Kristin har jobbet ved delegasjonens UNESCO-kontor siden 2003 og har grundig kjennskap til UNESCOs arbeid. Her forteller hun litt om sin egen arbeidsdag, UNESCOs mandat og livet i Paris.

Av Ruwayda Mohamed 

Hva er stillingen din ved den norske delegasjonen?  

Jeg er lokalt ansatt ved delegasjonen. Min franske tittel er chargée de mission. Jeg, på lik linje med de øvrige ansatte i delegasjonen, fungerer som et bindeledd mellom norske myndigheter og UNESCO. 

Hvilke fagområder jobber du med? 

Jeg jobber med kultur, presse og ytringsfrihet. 

Hvordan endte du opp i denne stillingen? 

Jeg begynte i denne stillingen i 2003.  Jeg hadde søkt på noen stillinger ved ambassaden som jeg ikke fikk, men ble i stedet tilbudt en stilling for å arbeide med UNESCO- relaterte temaer. UNESCO-ansvaret lå under ambassaden på den tiden, men ble overført til OECD-delegasjonen i 2005. Siden den gang har OECD og UNESCO vært håndtert av samme delegasjon. 

Hva har du jobbet med tidligere? 

Jeg studerte internasjonale relasjoner og litteratur i Frankrike, og bodde deretter to år i Jerusalem hvor jeg jobbet på det franske konsulatet.  

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg? 

Arbeidsdagen er fylt opp av alt fra å delta på ulike møter, kontakte forskjellige UNESCO-berørte departementer i Norge, svare på e-poster, gjennomføre rapportering, delta i arbeidsgrupper, treffe folk, ta imot delegater fra Norge, komme med forslag til instrukser, og alt i alt fremme norske interesser og verdier i UNESCO. Ingen dag er lik, noe som passer meg godt. 

Hvordan er det å jobbe på delegasjonen? 

Det er kjempefint å jobbe på delegasjonen. Det er mye å gjøre siden vi kun er fire personer på kontoret, men det betyr også at hver enkelts innsats er viktig. 

Hvordan er det å bo i Paris? 

Jeg bor rett utenfor Paris med familien min og trives godt der. Det er et utrolig rikt kulturliv, med mye å gjøre både i Paris og rundt omkring i Frankrike. 

Det jeg liker minst med Frankrike, bortsett fra byråkratiet, er trafikken og mangel på respekt av trafikkregler. 

Hvilken betydning tenker du arbeidet til din organisasjon har for verden/innbyggerne i medlemslandene? 

UNESCO har et veldig bredt mandat, og jobber med alt fra vern av kultur- og naturarv til tsunamivarsling og beskyttelse av journalister. UNESCO er først og fremst en normativ organisasjon og arbeider med utvikling og implementering av normative instrumenter. Organisasjonen hjelper land med å utvikle ulike lovverk, f.eks. innenfor ytringsfrihet, noe som har en reell innflytelse på befolkningen i de aktuelle landene. Dette er ikke alltid så veldig synbart eller enkelt å kvantifisere, men har reelle implikasjoner for enkeltindivider.