Jenny  - Foto:Foto: privat
Jenny Lindseth Birkeland utenfor Det internasjonale energibyråets kontor i Paris. Foto: privat

Intervju med Jenny Lindseth Birkeland

Det internasjonale energibyrået (IEA) er et energisamarbeid hvor Norge deltar sammen med 30 andre OECD-land. Organisasjonens målsetning er å bidra til global forsyningssikkerhet og fremme en mer bærekraftig energibruk. I dette intervjuet forteller Jenny hvordan det er å være praktikant i IEA.

Av Ruwayda Mohamed

Hva fikk deg til å søke jobb i IEA? 

Jeg er midt i en mastergrad i International Governance and Diplomacy ved Sciences Po i Paris og som en del av mastergraden var jeg høsten 2022 studentpraktikant ved ambassaden i Kampala, Uganda, hvor et av arbeidsområdene er energisamarbeid. I forbindelse med lanseringen av Africa Energy Outlook 2022, en rapport utarbeidet av IEA om hvordan det Afrikanske kontinentets energisystem kan utvikle seg, hadde ambassaden besøk av ansatte ved IEA som jeg da fikk muligheten til å møte. Da det ble bestemt at IEA skulle utarbeide en utdypende rapport om energisektoren og energiutvikling i Uganda, finansiert av NORAD, var jeg så heldig å få muligheten til å ta et års pause fra studiene for å være praktikant ved Afrikaseksjonen i IEA og jobbe med denne rapporten. Selv om jeg ikke har den største bakgrunnen innenfor energi så var dette en mulighet jeg ikke kunne la gå og en fantastisk mulighet til å få jobberfaring i en internasjonal organisasjon og få utforske et nytt arbeidsområde samtidig som jeg får fortsette å jobbe med Uganda.

Kan du fortelle oss litt mer om hva jobben din går ut på? 

Jeg jobber som «Analyst Intern» ved Afrikaseksjonen som ligger under «Global Energy Relations»-avdelingen. I motsetning til andre mer «tekniske» avdelinger på IEA som jobber mer med modeller, statistikk og data, så er arbeidet på min avdeling mer diplomatisk og handler i stor grad om å skape gode relasjoner og godt samarbeid med land, i mitt tilfelle afrikanske land, og å bidra i prosessen med rapporter. IEA har 31 medlemsland og 11 assosierte land og utgir dybderapporter om medlemslandene med jevne mellomrom, men også for andre land basert på etterspørsel, som nå med Uganda. Rapporten inkluderer analyser, statistikk og data om hele energisektoren i Uganda, alt fra tilgang til elektrisitet og rene energikilder; olje og gass; fornybare energikilder som sol, vind og vann; klima og klimaendringer; og en kartlegging av eksisterende nasjonale lover og rammeverk innenfor sektoren. Frem til nå har arbeidet gått ut på å planlegge teamet mitt sin reise til Uganda for å samle informasjon til rapporten, et såkalt review-mission. Vi samarbeider tett med Uganda sitt energidepartement og intervjuer ansatte ved departementet samt blant annet privat sektor, universiteter og forskningsinstitusjoner, lokale og utenlandske investeringsselskaper, NGOs og internasjonale organisasjoner for å få best mulig oversikt over situasjonen i landet. Videre vil arbeidet gå ut på å analysere informasjonen vi har fått og utarbeide rapporten.

Hvordan er det sosiale miljøet som intern? 

Det er mellom 30-40 praktikanter på IEA, som betyr at vi er få nok til å få et godt samhold. Vi spiser ofte lunsj sammen, og arrangerer også ting etter jobb som ukentlige afterworks. Siden IEA er en del av OECD har vi også muligheten til å være med på arrangementer med de andre OECD praktikantene.

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer å søke seg til OECD eller IEA? 

Norge er underrepresentert i de fleste internasjonale organisasjonene, inkludert OECD – og spesielt IEA, så jeg anbefaler alle som er interessert i internasjonalt samarbeid og utvikling om å søke! Jeg kan også sterkt anbefale å gå utenfor komfortsonen og utforske organisasjoner og sektorer du kanskje ikke hadde sett for deg i utgangspunktet. Hadde noen sagt til meg for et år siden at jeg skulle jobbe for IEA nå så hadde jeg nok ikke trodd på det, men nå synes jeg det er utrolig spennende og en erfaring jeg aldri ville vært foruten. Det er også utrolig mange forskjellige arbeidsoppgaver innenfor en og samme organisasjon, og mange ulike mennesker med forskjellige kvaliteter og bakgrunner som ønskes!

Det hører med jobben at du får bo i Paris. Hvordan har du opplevd det så langt? 

Nå var ikke Paris helt nytt for meg i og med at jeg studerer her, men det er klart Paris er en spennende by å bo i. Det er veldig tilrettelagt for unge og studenter, spesielt kulturelt, med gratis inngang på museer, flotte parker og annet å gjøre på fritiden. Samtidig har byen sine utfordringer som enhver storby. Ukentlig transportstreik og søppel som flyter i gatene kan gjøre veien til jobb litt vanskelig noen dager. Å bo på det norske huset på Citée International Universitaire har vært veldig fint da det er lettere å komme i kontakt med andre unge, samt at plasseringen helt i utkanten av byen gir en roligere og behagelig atmosfære i en ellers travel by.

Hvilken betydning tenker du arbeidet til din organisasjon har for verden/innbyggerne i medlemslandene? 

IEA ble jo opprettet etter oljekrisen i 1973, og med dagens energikrise kan man trygt si at organisasjonens arbeid er viktigere enn noen gang. Med energikrisen og global oppvarming, samt en stadig økende energiforespørsel på nasjonalt og internasjonalt nivå, bidrar IEA til å fremme multilateralt samarbeid innenfor energi, samt å fremme og promotere alternative energikilder. Man har også fått et større fokus på klima og fornybare energikilder de siste årene, så jeg tror absolutt det vil være en veldig aktuell organisasjon i mange år fremover. Det er en veldig spennende arbeidsplass!