Henrik Mohr Nordviste - Foto:Foto: OECD-delegasjonen
Henrik Mohr Nordviste ved OECDs hovedkontor i Paris. Foto: OECD-delegasjonen

Intervju med Henrik Mohr Nordviste

Henrik har jobbet ved OECD-delegasjonen siden høsten 2021. I dette intervjuet forteller han nærmere om hva han jobber med og hvordan det er å bo i Paris.

Av Victoria Skinnarland

Hva er stillingen din ved den norske OECD-delegasjonen?

Jeg er spesialutsending for energisaker.

Hva jobber du med/hvilke fagområder jobber du med?

Alt som rører seg i OECD-sfæren innenfor energi, klima og miljø. Hovedoppgaven er å følge arbeidet i Det internasjonale energibyrået (IEA), med alt fra energisikkerhet til markedsanalyser og grønn omstilling. I tillegg har OECD de siste årene stadig økt fokuset på klimaendringer og utslippsreduksjoner, så det er mange initiativer som rører seg.  

Hvordan endte du opp i denne stillingen?

Det fristet å bo en periode i utlandet og virkelig oppleve noe nytt, så da stillingen ble ledig søkte jeg. Mange departementer har spesialutsendinger ved utenriksstasjoner rundt om i verden – en veldig spennende mulighet man ikke har så mange andre steder!

Hva har du jobbet med tidligere?

Jeg jobbet i Olje- og energidepartementet med utbyggingsprosjekter og felt i drift på norsk sokkel. Fokuset var på olje og gassprosjekter, men jeg var også innom havvind og CCS.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?

Starter på kontoret kl. 9 med en kaffe og en kikk på nyhetene og innboksen. Leser meg opp på noen saker til et møte senere på dagen. Så ser jeg kanskje gjennom en nylig rapport på energiområdet og sender en oppsummering til de relevante departementene i Oslo så de er oppdatert. En times lunsj sammen med resten av delegasjonen, gjerne ute i solen. Så sykler jeg over Seinen til IEA-bygget for et møte i en av komiteene der. Snakker med de andre landenes energirådgivere om hvordan de ser på temaet som diskuteres. Om møtet ikke varer for lenge er jeg hjemme igjen i 17:30-tiden.  

Hvordan er det å jobbe på delegasjonen?

Delegasjonen fungerer som en enhet, men hver av oss dekker forskjellige temaer og jobber ganske selvstendig. Da lærer man av hverandre og får andre impulser enn ellers. I tillegg er hverdagen ganske variert. Jeg jobber med et mye bredere spekter av saker enn hjemme, og får et mer internasjonalt perspektiv på ting. Norge er et særegent land på mange måter, og på energisiden skiller vi oss spesielt ut. Det er nok sunt å se seg selv litt utenfra i blant.

Hvordan er det å bo i Paris?

Paris er en herlig by å bo i. Det er liv overalt (det har nok noe med været og restaurantprisene å gjøre). Å ha alt det Paris har å by på innen en metroturs rekkevidde er ganske inspirerende. Baksiden er mangelen på natur, fjell og sjø. Til gjengjeld går det lyntog i alle retninger så man kommer seg enkelt ut av byen når man trenger en pustepause.

Hvilken betydning tenker du arbeidet til din organisasjon har for verden/innbyggerne i medlemslandene?

IEAs kanskje største styrke er datagrunnlaget og analysekunnskapen de har opparbeidet seg. Basert på den kan de gi helt avgjørende informasjon som verden trenger for å planlegge for en fremtid i tråd med klimamålene. Hvordan unngå energikriser i fremtiden? Hvor mye må investeres nå for å dekke behovet for ulike energikilder i 2035? Hvordan øke andelen elektriske biler i nybilsalget? Hvordan sikre at vi har robuste forsyningskjeder for fornybar energiproduksjon slik at verden ikke gjør seg avhengig av enkeltland? IEA lager faktagrunnlaget som hjelper oss å svare på alle disse tingene.