Dzana Topalovic - Foto:Foto: privat.
Dzana Topalovic ved OECDs hovedkontor i Paris. Foto: privat.

Intervju med Dzana Topalovic

Norske Dzana Topalovic begynte å jobbe i OECD i august 2021. I dette intervjuet forteller hun blant annet om hennes erfaringer fra søknadsprosessen, hvordan det har vært å begynne i ny jobb midt under en pandemi og om spennende arbeidsoppgaver. Hennes oppfordring: ikke nøl med å søke jobb i OECD!

Intervjuet av Ingrid Magnus

Hva fikk deg interessert i å søke jobb i OECD?
OECD er en organisasjon som er ledende på flere fagfelt og jobber med disse temaene på en veldig unik og spennende måte. Her kombinerer vi forskning og analyse for å utvikle policy-anbefalinger til medlemsland, og det er nettopp sammenhengen mellom disse to arbeids- og tenkemåtene som engasjerer meg. Det er spennende å utarbeide gode kvantitative og kvalitative analyser, og deretter formidle resultatet av disse på en måte som er praktisk og anvendelig for landene vi jobber med. Dessuten er det utrolig givende å jobbe i et internasjonalt miljø hvor man får oppleve mange forskjellige perspektiv og løsninger på problemene, og hvor alle samtidig er like engasjert i å fremme økonomisk samarbeid og utvikling.

Fortell litt om hvordan du opplevde selve søknadsprosessen.
Det var definitivt den mest intensive søknadsprosessen jeg har opplevd, og jeg måtte være veldig tålmodig. Jeg brukte lang tid på å forberede meg, og leste de fleste av de siste tre års publikasjoner skrevet av teamet jeg ønsket å bli en del av. I direktoratet mitt er det veldig viktig med kunnskap om kvantitative analysemetoder, så det er greit å få meg seg hvilke metoder som brukes i publikasjoner og kunne forklare disse på en enkel måte i intervjuet. OECD er kjent for å ha en lang søknadsprosess. Jeg er heldig som har erfaring fra organisasjonen gjennom et internship under studietiden, og kunne litt om hvordan prosessen fungerer. Det tok en god stund før jeg fant en stilling som passet min profil, hvor jeg kunne vise til både relevant erfaring gjennom studier og arbeid. Hvis du er blant de aktuelle kandidatene blir du kalt inn til et digitalt «intervju» hvor du svarer på spørsmål om deg selv og din motivasjon og får tilsendt en skriftlig prøve med faglige spørsmål knyttet til avdelingens arbeid. Siste runde er et panelintervju. Her kan du få spørsmål om alt fra din erfaring, motivasjon og kompetanse til tekniske spørsmål om fagfeltet, og muligens et spørsmål eller to på fransk. Dette er kun om man har språket på CV-en, man må ikke kunne fransk for å søke.

Du jobber som Junior Labour Market Economist i OECDs Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. Kan du fortelle oss mer om hva jobben din går ut på?
I Directorate for Employment, Labour and Social Affaris jobber vi med arbeidsmarkedsanalyser og hvordan arbeidsmarkedet påvirkes av trender som globalisering, innovasjon i teknologi, det grønne skiftet og andre faktorer (som f.eks. en pandemi). Jeg jobber i en avdeling som heter Skills and Employability, spesielt rettet inn mot ferdigheter (skills). Min rolle er å gi råd til våre medlemsland om hvordan man kan tilpasse seg endrede kompetansebehov i arbeidsmarkedet og tette gapet mellom kompetanse i befolkningen og etterspørselen i arbeidsmarkedet. Fokuset blir ofte å passe på at ingen uteblir i et arbeidsmarked som er i konstant endring.

Du begynte i jobben midt under en pandemi. Hvordan har det påvirket arbeidshverdagen din?
Det har vært litt utfordrende å begynne midt under en pandemi. Jeg var ganske heldig som begynte i august og fikk komme på kontoret 2-3 dager i uka. Selv om det tok litt tid før man ble kjent med kollegaer, var alle forståelsesfulle for at man var ny og ikke kunne så mye, og derfor «plaget» folk over Skype. Men alle har vært veldig hyggelige, og det har vært mange digitale kaffepauser (og fysiske kaffepauser når det har kommet lettelser). En annen utfordring med pandemien er at vi pleier å reise mye på prosjekt, men ettersom alt er digitalt så har det vært en god del møter veldig tidlig om morgenen med folk som befinner seg i andre tidssoner.

Hva tenker du om videre karrieremuligheter i organisasjonen?
Ettersom jeg har kun jobbet her i 6 måneder har jeg ikke fått tenkt så mye på det. I OECD blir man på mitt nivå vanligvis ansatt med en kontrakt som varer mellom 12 og 24 måneder, og som kan fornyes i opptil fem år før man blir vurdert til fast stilling. Per nå er jeg bare opptatt av å lære så mye som mulig!

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer å søke seg til OECD?
Søk, søk, søk! Vi trenger flere nordmenn i OECD! Prøv å ta kontakt med noen som jobber i avdelingen som interesserer deg. Min erfaring er at folk er åpne for å dele erfaring og sette deg i kontakt. Og den norske OECD-delegasjonen har masse innsikt som kan være nyttig!

Det hører med til jobben at du får bo i Paris. Hvordan har du opplevd det så langt?
Jeg elsker å bo i Paris! Jeg tok masterstudiet ved Sciences Po Paris og er superglad for å være tilbake i byen. Her er det så mye kultur og underholdning rundt hvert hjørne at det er umulig å kjede seg! Og det finnes ikke noe bedre sted å lære eller forbedre fransken!