Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

47943_024.jpg

Rammeavtalen for frivillige bidrag

I 2011 inngikk Norge og Europarådet en rammeavtale for frivillige bidrag til Europarådets egne aktiviteter innenfor kjerneområdene: arbeidet for å styrke menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Avtalen benyttes til å kanalisere midler fra ulike budsjettposter.