Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Nødpass

Ambassaden kan utstede nødpass, dersom det er behov for dette.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at norsk politi har skjerpet reglene for utstedelse av nødpass. Vennligst se mer informasjon ang retningslinjer for utstedelse av nødpass her, https://www.politiet.no/tjenester/pass/nodpass/

Den som har mistet eller blitt frastålet sitt pass ved reise til Irland må melde dette til irsk politi (Garda Siochana) . Det er viktig å merke seg at man må få en utskrift av tapsmeldingen, da det ikke er nok med et referansenummer.

I tillegg til tapsmelding, må søker ha med to passbilder. Gebyr for nødpass er €160.

Et nødpass er kun gyldig for en reise. Dette betyr tur/retur om man bor i Irland, og kun retur til hjemlandet om man er bosatt i Norge og i så tilfelle skal nødpasset leveres inn til passkontrollen ved ankomst til Norge.