Honorært konsulat Ljubljana

Norge har honorært generalkonsulat i Ljubljana.

Norge har honorært generalkonsulat i Ljubljana- Den honorære generalkonsulen for Norge er advokat Nataša Pipan Nahtigal.  

Adresse: Komenskega 36, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tlf.: +386 1 300 7650
Faks: +386 1 433 70 98
E-post: honoraryconsulate.norway@selih.si

Honorære konsuler og generalkonsuler utnevnes av den norske regjering og er vanligvis borgere av vertslandet, det vil si Slovenia i dette tilfellet. Som tittelen antyder, får konsulene/generalkonsulene ikke lønn fra norske myndigheter, men de har sagt seg villig til å representere Norge i sin region på frivillig basis. De har ofte forbindelser til Norge gjennom sin yrkesvirksomhet.

Hovedoppgaven deres er å fremme norske interesser i vertslandet, bilateralt samarbeid og hjelpe norske borgere så langt det går, i angjeldende land eller embetsdistrikt. Honorære konsuler/generalkonsuler kan bistå med råd og dåd til norske enkeltpersoner, norske myndigheter, bedrifter og institusjoner.

Også ambassaden i Budapest kan naturligvis kontaktes direkte om spørsmål som dreier seg om Slovenia.