Norsk pass og statsborgerskap

Her finner du informasjon om hvordan du søker om norsk pass og personnummer i Canada samt annen informasjon relevant for nordmenn som er bosatt eller på besøk i Canada.