Reiseregistrering

Registrering av langvarige og kortvarige opphold i Japan

Det anbefales alle norske borgere som oppholder seg i utlandet å registrere oppholdet sitt ved ambassaden i gjeldende land. Japan er ofte utsatt for jordskjelv og tyfoner,  og det kan derfor være lurt å oppgi kontaktinformasjon som ambassaden/norske myndigheter kan bruke i en eventuell krisesituasjon. Vi vil derfor oppfordre alle som oppholder seg i Japan til å registrere seg.

De som velger å registrere seg vil bli ført inn i et sentralisert register som forvaltes av Utenriksdepartementet. Reisende kan registrere seg selv på www.reiseregistrering.no. Dersom du har problemer med registreringen kan du kontakte ambassaden.

Informasjonen som registreres vil i hovedsak brukes til å distribuere informasjon relatert til sikkerhet og beredskap, samt oppfølging av norske borgere etter en eventuell krisesituasjon. Informasjonen vil ikke bli formidlet til tredjepart uten tillatelse.

For de som ønsker kontakt og informasjon fra ambassaden utover sikkerhet og beredskap, kan man hake av for dette når en registrerer seg. Slik kontakt kan bestå i invitasjon til 17. mai-feiring eller andre lokale arrangement, forespørsler om kultur- eller språkutveksling, kontakt med lokale vennskapsforeninger eller media, eller diverse annen informasjon. Vi ved ambassaden ønsker så nær kontakt med det norske miljøet som mulig og oppfordrer til å hake av for dette.

Du vil automatisk slettes fra systemet når datoen for din planlagte hjemreise har passert, så det er viktig å holde informasjonen oppdatert. Vi vil be alle om å oppdatere kontaktinformasjon og annen informasjon ved endringer.  Det er tidsbesparende og viktig i en krisesituasjon å ha et register med så korrekt informasjon som mulig.

Reiseregistrering på nett: www.reiseregistrering.no