Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

disaster preparedness tokyo.jpg

Guide til katastrofeforberedelser

Sentrale myndigher i Tokyo har utarbeidet en grundig manual for å hjelpe innbyggere med å forberede seg på et potensielt jordskjelv. Manualen er nå tilgjengelig på engelsk.

Manualen kalles Disaster Preparedness Tokyo, og er tilgjengelig på nett. Se lenke under.

Manualen har i utgangspunktet fokus på en katastrofesituasjon i Tokyo, men kan nok også være nyttig for borgere bosatt i andre deler av landet.

http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/GUIDE/BOSAI/index.htm