New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Important information - Consular services

Viktig informasjon vedrørende konsulære tjenester

English text follows below

Viktig informasjon vedrørende konsulære tjenester

Grunnet endringer i utenrikstjenestens oppsett, vil den norske ambassaden i Kampala stenger 31. juli 2024.

I den forbindelse gjelder følgende tidsfrister for søknader om personnummer og pass:

15. mars  –  Siste dag for mottak av søknader om førstegangssøknad om pass og anmodning om fødselsnummer. Kun komplette søknader kan tas imot.

15. mai  –  Siste dag for mottak av søknader om fornyelse av ordinært pass.

15. juni  –  Siste dag for mottak av søknader om nødpass.

Hvis spørsmål, vennligst ikke ring, men send en e-post til consular.kampala@mfa.no

 

Important information regarding consular services

Due to ongoing structural reforms of the Norwegian Foreign Service, the Norwegian Embassy in Kampala will close 31st July 2024.

In this regard, kindly be informed about the following deadlines for applications for National Identity Numbers and passports:

15 March  –  Last day for receiving first-time applications for passports and requests for National Identity Numbers. Only complete applications will be accepted.

15 May  –  Last day for receiving applications for renewal of ordinary passports.

15 June  –  Last day for receiving applications for emergency passports.

If any questions, please don’t call, but send an email to consular.kampala@mfa.no