New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Important information - Consular services

Viktig informasjon vedrørende konsulære tjenester

English text follows below

Viktig informasjon vedrørende konsulære tjenester

Grunnet endringer i utenrikstjenestens oppsett, vil den norske ambassaden i Kampala stenge 31. juli 2024.

I den forbindelse gjelder følgende tidsfrister for søknader om personnummer og pass:

15. mars  –  Siste dag for mottak av søknader om førstegangssøknad om pass og anmodning om fødselsnummer. Etter tidsfristen vil søkere bli henvist til den norske ambassaden i Dar es Salaam.

1. juni  –  Siste dag for mottak av søknader om fornyelse av ordinært pass. Etter tidsfristen vil søkere bli henvist til andre norske ambassader i regionen eller til politiet i Norge.

15. juni  –  Siste dag for konsulær tjenester inkl. søknad om nødpass. Etter tidsfristen vil alle som ønsker konsulær bistand bli henvist til den norske ambassaden i Dar es Salaam.

Hvis spørsmål, vennligst ikke ring, men send en e-post til consular.kampala@mfa.no

 

Important information regarding consular services

Due to ongoing structural reforms of the Norwegian Foreign Service, the Norwegian Embassy in Kampala will close 31st July 2024.

In this regard, kindly be informed about the following deadlines for applications for National Identity Number and passport:

15 March  –  Last day for receiving applications for first-time applications for passports and requests for National Identity Number. After the deadline, applicants will be referred to the Norwegian Embassy in Dar es Salaam.

1 June  –  Last day for receiving applications for renewal of ordinary passports. After the deadline, applicants will be referred to other Norwegian embassies in the region or to the police in Norway.

15 June  –  Last day for consular services including applications for emergency passports. After the deadline, all in need of consular assistance will be referred to the Norwegian Embassy in Dar es Salaam.

If any questions, please don’t call, but send an email to consular.kampala@mfa.no