Passport  - Photo:norway.no
New Passport Norway norway.no

Pass

Her finner du all informasjon du trenger om avtaler og søknader om pass (inkl. nødpass), navneendring og norsk personnummer. Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser:

Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.

Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.

Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Betaling gjøres kontant i lokal valuta på ambassaden - Ugandiske shilling 

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn. Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge.