Pass og annen bistand til nordmenn

Den norske ambassaden i Canberra er sideakkreditert som ambassade for Norge på Papua Ny Guinea. Ambassaden har et underliggende honorært konsulat i Port Moresby som bistår lokalt.

Konsulatet kan ikke bistå ved søknad om vanlig norsk pass eller søknad om personnummer. Disse må leveres ved personlig oppmøte ved ambassaden. Alternativt kan søknad innleveres hos politiet i Norge eller annen norsk ambassade, uavhengig av bostedsland.

For informasjon om konsulær bistand henviser vi til ambassadens australske hjemmesider, som gjelder tilsvarende for bistand til nordmenn på Papua Ny Guinea.