Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Personnummer

For å kunne registrere et barn som norsk statsborger, og før et første pass kan utstedes, må man først søke om et personnummer.

Søknad om personnummer for barn født i Pakistan (og Afghanistan)

For å få tildelt norsk personnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født. En søknad om personnummer leveres inn til ambassaden fordi det skal søkes om pass. 

Det kreves personlig oppmøte av foreldre og barn. Foreldrene må ha med pass, samt Pakistan Origin Card (POC). Dersom pakistansk forelder ikke har pass, kan gyldig CNIC benyttes.

Om en av foreldrene oppholder seg i Norge må det sendes fullmakt før avtalen. Vedkommende må møte hos politiet og legitimere seg og fylle ut skjema der. Fullmakten sendes direkte fra politiet til ambassaden.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

1. Fødselsattest utstedt av et Union Council

2. Nikah Nama og vigselsattest utstedt av et Union Council med engelsk oversettelse

3. Family Registration Certificate (FRC) for mor (Informasjon fra NADRA)

4. Child Registration Certificate (CRC) (Informasjon fra NADRA)

Alle dokumentene må være attestert av det pakistanske utenriksministeriet. Ambassaden beholder originaldokumentene til søknaden er behandlet. 

5. For afghanske familier må original fødselsattest (tazkira) og engelsk oversettelse av attesten legges ved søknaden. Dokumentene må være attestert av det afghanske utenriksministeriet. 

6. For offentlige bekreftelser evt. rett kopi av dokumenter i forbindelse med søknad om personnummer påløper et gebyr på 6500 PKR. Gebyret betales til ambassadens konto før avtalen:

Bank: Habib Bank Limited

Account name: Royal Norwegian Embassy

Account number: 08747901090903

Ta med original kvittering.

7. To (2) passbilder av barnet, tatt nylig og av god kvalitet. Bakgrunn bør være hvit og størrelsen på bildene 35x45 mm.

Avtale for å søke om personnummer bestilles ved å kontakte konsulseksjonen på epost islamabad.consular@mfa.no.

Ambassaden videresender søknaden til rett myndighet i Norge. Dersom ekteskapet ikke er registrert i Norge vil en farskapserklæring måtte signeres. Far må være registrert bosatt i Norge for å vedgå farskap etter Barnelovens § 4. Om far er bosatt i Pakistan må farskap fastsettes etter pakistansk lovgivning og må godkjennes av NAV Internasjonalt for å være gyldig i Norge, jfr. Barneloven § 85, andre ledd.

Det foretas som regel DNA-test av mor og barn for alle barn født i Pakistan og Afghanistan. Gebyr for DNA-test betales av foreldrene. Betalingsmetode fremkommer i brev fra Personregisteret. Så snart avgiften for DNA-test er betalt sender Personregisteret DNA-testutstyr til ambassaden. Testen utføres på ambassaden. Ambassaden tar kontakt via telefon for å sette opp et tidspunkt for testen. 

Behandlingstid vil variere avhengig av vilkårene over og hvilke instanser som blir involvert i søknadsprosessen, men man må regne med minst 3 måneder fra søknaden leveres til norsk pass kan utstedes.