Personnummer og førstegangssøknad om ordinært pass

Søknad om personnummer og første pass for barn født i Pakistan (og Afghanistan)

| oppdatert 1. juni 2021

Anmodning om fødselsnummer skal fremsettes samtidig som passøknad på stasjonen.

For å få tildelt norsk personnummer må minst en av foreldrene være norsk statsborger da barnet ble født.

Før det kan søkes om norsk personnummer og pass ved stasjonen, må følgende være i orden:

1. Farskap må være etablert. Kontakt NAV for opprettelse av søknad.

 

2. Foreldrene til barnet må selv bestille DNA-analysen i forkant av oppmøte på stasjonen. Foreldrene bestiller ved å fylle ut skjemaet ordering DNA tests (PDF format)og sender dette per e-post til Rettsgenetikk@ous-hf.no  (Oslo universitetssykehus). OUS sender deretter faktura til bestiller på e-post med oppgitt utenriksstasjon i kopi. Et testnummer vil fremgå i emnefeltet. Foreldrene må oppgi testnummeret til stasjonen når det søkes om pass og fødselsnummer for barnet.

 

3. Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden som skal leveres hos stasjonen, alle dokumenter må være attestert av det pakistanske utenriksdepartementet http://mofa.gov.pk/consular-affairs/

  • Fødselsattest
  • Nikah Nama og vigselsattest utstedt av et Union Council med engelsk oversettelse
  • Family Registration Certificate (FRC) for den pakistanske forelderen og barnet (Informasjon fra NADRA)
  • Child Registration Certificate (CRC) (Informasjon fra NADRA)

 

For afghanske familier må original fødselsattest (tazkira) og engelsk oversettelse av attesten legges ved søknaden. Dokumentene må være attestert av det afghanske utenriksministeriet. 

  1. Ta med en kopi av alle originaldokumentene i A4-papirstørrelse. Hvis du mangler noen eksemplarer, vil en ekstra avgift på 6,000 PKR påløpe for hver kopi.
  2. Avtale for å søke om personnummer og pass bestilles ved å kontakte konsulseksjonen på epost islamabad.consular@mfa.no.
  3. Passgebyr på 16,000 PKR per barn må betales til ambassadens samme dag som avtalen. Ta med original kvittering til ambassaden.

 

Bank: Habib Bank Limited

Account name: Royal Norwegian Embassy

Account number: 08747901090903

Behandlingstid vil variere avhengig av vilkårene over og hvilke instanser som blir involvert i søknadsprosessen, men man må regne med minst 4-5 måneder fra søknaden leveres til norsk pass utstedes.