Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Søknad om norsk pass

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. For barn født i Pakistan må du derfor først søke om personnummer for barnet før du kan søke om pass til barnet.

Voksne og barn over 12 år bosatt i Pakistan kan kun søke om pass ved den norske ambassaden i Islamabad. Det skyldes kravet om opptak av biometriske data. For pass til barn under 12 år kan søknad også leveres ved det honorære generalkonsulatet i Karachi eller ved det honorære konsulatet i Lahore.

Passavtaler bestilles ved å kontakte konsulærseksjonen på epost [email protected]

Ambassaden i Islamabad behandler mange søknader om pass. Vi anbefaler derfor at du kontakter oss for avtale i god tid før passet ditt utløper.

Søknad om pass til voksne

Norske statsborgere som ønsker å søke om pass må gjøre dette ved personlig fremmøte etter avtale. Søknadsskjema fylles ut ved ambassaden.

Hvilken dokumentasjon kreves?
- Gammelt pass
- Pakistan Origin Card (POC)
- Kvittering for innbetalt passgebyr

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon.
Se informasjon om krav til passfoto her: https://www.politi.no/tjenester/pass/passfoto/
Du må levere inn tidligere pass når du søker om nytt pass.

Søknad om pass til barn

Når man søker om pass til barn må begge foreldrene og barnet møte ved ambassaden. Søknadsskjema fylles ut ved ambassaden og signeres av foreldrene.

Hvilken dokumentasjon kreves?
- Gammelt pass, hvis barnet har hatt pass før
- Pakistan Origin Card (POC), hvis barnet har hatt pass før
- Ett passbilder av nyere dato
- Kvittering for innbetalt passgebyr

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til om ytterligere dokumentasjon.
Se informasjon om krav til passfoto her: https://www.politi.no/tjenester/pass/passfoto/
Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass.

Foreldrene må ha med gyldige pass. Dersom en pakistansk forelder ikke har pass, kan gyldig CNIC benyttes. Dersom en av foreldrene oppholder seg i Norge må man sende fullmakt før avtalen. Vedkommende må møte hos politiet for å legitimere seg, fylle ut og signere skjema. Politiet sender fullmakten direkte til ambassaden.

Passgebyr

Pass koster 5800 PKR for barn under 16 år og 9700 PKR for personer over 16 år.

Passgebyr må betales til ambassadens konto før avtalen. Ta med original kvittering til ambassaden.

 

Bank: Standard Chartered

Account name: Royal Norwegian Embassy

Account number: 01-7171253-02

 

Behandlingstid og utlevering

Vanlig behandlingstid er ca. 2-3 uker. Søkere som først må søke om personnummer, bør beregne ca. tre måneder til denne prosessen. Noen ganger kan det ta litt kortere tid, noen ganger litt lengre. Vi kan dessverre ikke hurtigbehandle disse søknadene og oppfordrer derfor til å søke i god tid.

Du kan få utlevert nytt pass enten på ambassaden i Islamabad eller ved konsulatene i Karachi og Lahore.

Nødpass

Vi kan kun utstede nødpass i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og du kan dokumentere behovet.

Et håndskrevet nødpass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å vente til en får utstedt nytt ordinært pass. Passet er kun gyldig for en tur/retur reise.

De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt.

Se informasjon om nødpass her: https://www.politi.no/tjenester/pass/nodpass/