Pass

| oppdatert 1. juni 2021

Søknad om norsk pass

Norske statsborgere bosatt eller på reise i Pakistan kan kun søke om pass ved den norske ambassaden i Islamabad. Det skyldes kravet om opptak av biometriske data.

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. Vennligst se fanen "Personnummer og førstegangssøknad for ordinært pass".

Passavtaler bestilles ved å kontakte konsulærseksjonen på epost islamabad.consular@mfa.no.

Ambassaden i Islamabad behandler mange søknader om pass. Vi anbefaler derfor at du kontakter oss for avtale i god tid før passet ditt utløper.

Søknad om pass til voksne

Norske statsborgere som ønsker å søke om pass må gjøre dette ved personlig fremmøte etter avtale. Søknadsskjema fylles ut ved ambassaden.

Hvilken dokumentasjon kreves?
- Gammelt pass
- Kvittering for innbetalt passgebyr

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon.
Se informasjon om krav til passfoto her: https://www.politi.no/tjenester/pass/passfoto/
Du må levere inn tidligere pass når du søker om nytt pass.

Søknad om pass til barn

Når man søker om pass til barn må begge foreldrene og barnet møte ved ambassaden. Søknadsskjema fylles ut ved ambassaden og signeres av foreldrene.

Hvilken dokumentasjon kreves?
- Gammelt pass, hvis barnet har hatt pass før
- Kvittering for innbetalt passgebyr

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til om ytterligere dokumentasjon.
Se informasjon om krav til passfoto her: https://www.politi.no/tjenester/pass/passfoto/
Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass.

Foreldrene må ha med gyldige pass. Dersom en pakistansk forelder ikke har pass, kan gyldig CNIC benyttes. Dersom en av foreldrene oppholder seg i Norge må man sende fullmakt før avtalen. Vedkommende må møte hos politiet for å legitimere seg, fylle ut og signere skjema. Politiet sender fullmakten direkte til ambassaden.

Passgebyr

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020. Fra 19. oktober er det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

  1. Ordinært pass søkere under 16 år:     19,500 PKR
  2. Ordinært pass til søkere over 16 år:   32,500 PKR
  3. Midlertidig pass (nødpass):                  43,000 PKR

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det er også innført et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

Passgebyr må betales til ambassadens konto før avtalen. Ta med original kvittering til ambassaden.

Bank: Habib Bank Limited

Account name: Royal Norwegian Embassy

Account number: 08747901090903

 

Behandlingstid og utlevering

Vanlig behandlingstid er ca. 2-3 uker. 

Du kan få utlevert nytt pass enten på ambassaden i Islamabad eller ved konsulatene i Karachi og Lahore.

Nødpass

Vi kan kun utstede nødpass i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og du kan dokumentere behovet.

Et håndskrevet nødpass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å vente til en får utstedt nytt ordinært pass. Passet er kun gyldig for en tur/retur reise.

De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt.

Se informasjon om nødpass her: https://www.politi.no/tjenester/pass/nodpass/