Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Informasjon om nye regler som angår dobbelt statsborgerskap, meldinger om gjenerverv og automatiserte vedtak finnes gjennom følgende link til UDIs nettsider: https://www.udi.no/en/important-messages/news-regarding-dual-citizenship/