Vacancies/ Ledige stillinger

Praktikantopphold ved OSSE-delegasjonen i Wien

Norges delegasjon til OSSE tilbyr praktikantplass i høstsemesteret 2018. Søkere må være norske statsborgere og registrert ved et godkjent lærested under praktikantoppholdet. Søkere kan ikke ha vært praktikant ved en annen norsk utenriksstasjon tidligere. Mer informasjon følger i våren 2018.