Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Head, Administration and Finance (P5)

OSSEs sendelag i Kosovo/ Pristina

KOS000006

Søknadsfrist: 13. april

Head, Administration and Finance (P5) - OSCE Careers

 

Spokesperson/Head of COMMS (P5)

OSSE-Sekretariatet/ Wien

SEC000163

Søknadsfrist: 5. april

Spokesperson/Head of COMMS (P5) - OSCE Careers

 

Senior Logistics and Transport Assistant (G6)

OSSE-Sekretariatet/ Wien

SEC000164

Søknadsfrist: 10. april

Senior Logistics and Transport Assistant (G6) - OSCE Careers

 

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.