Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Project Assistant (G5)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000387

søknadsfrist: 27. februar

Project Assistant (G5) - OSCE Careers

 

Psychologist (P3)

ODIHR /Warszawa

ODI000126

søknadsfrist: 27. februar

Psychologist (P3) - OSCE Careers

 

Chief, Talent Development (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000380

søknadsfrist: 11. mars

Chief, Talent Development (P4) - OSCE Careers

 

Project Assistant (G4)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000389

søknadsfrist: 29. februar

Project Assistant (G4) - OSCE Careers

 

Senior Secretary (G5)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000402

søknadsfrist: 11. mars

Senior Secretary (G5) - OSCE Careers

 

Project Assistant (G5)

OSSE - Sekretariatet / Wien

SEC000408

søknadsfrist: 11 mars

Project Assistant (G5) - OSCE Careers

 

Deputy Head, Office of Legal Affairs (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000406

søknadsfrist: 18. mars

Deputy Head, Office of Legal Affairs (P4) - OSCE Careers

 

Associate Project Officer (P2)

OSSEs programkontor i Dushanbe

TAJ000200

søknadsfrist: 18 mars

Associate Project Officer (P2) - OSCE Careers

 

Deputy Director for Policy Support Service (P5)

OSSE - Sekretariatet / Wien

SEC000391

søknadsfrist: 19 mars

Deputy Director for Policy Support Service (P5) - OSCE Careers

 

Director of Management and Finance (D1)

OSSE - Sekretariatet / Wien

SEC000368

søknadsfrist: 22 mars

Director for Management and Finance (D1) - OSCE Careers

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.