Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Senior Policy Support Officer (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

POL00004C

søknadsfrist: 26. januar

Senior Policy Support Officer (P4) - OSCE Careers

 

Deputy Co-ordinator/Head, Economic Activities (P5)

OSSE-sekretariatet / Wien

ECO00001L

søknadsfrist: 31. januar

Deputy Co-ordinator/Head, Economic Activities (P5) - OSCE Careers 

 

Senior Programme and Analysis Officer (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

STR00000H

søknadsfrist: 09. februar

Senior Programme and Analysis Officer (P4) - OSCE Careers

 

Policy Support Officer (Eastern Europe Desk) (P3)

OSSE-sekretariatet / Wien

POL00004D

søknadsfrist: 09. februar

Policy Support Officer (Eastern Europe Desk) (P3) - OSCE Careers

 

Assistant Project Officer (P1)

OSSE-sekretariatet / Wien

OFF00001S

søknadsfrist: 14. februar

Assistant Project Officer (P1) - OSCE Careers

 

Operational Support Officer (P3)

OSSE-sekretariatet / Wien

OPE00000A

søknadsfrist: 21. februar

Operational Support Officer (P3) - OSCE Careers

 

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.