Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Border Management Officer (P3)

OSSE-sekretariatet/ Wien

BOR000003

søknadsfrist: 21. september

Border Management Officer (P3) - OSCE Careers

 

 

Deputy Director for Policy Support Service (P5)

OSSE-sekretariatet / Wien

POL00001K

søknadsfrist: 16. september

Deputy Director for Policy Support Service (P5) - OSCE Careers

 

 

Senior Adviser (P4)

Kontor til OSSEs mediefrihetsrepresentant / Wien

OSC00002L

søknadsfrist: 27. september

Senior Adviser (P4) - OSCE Careers

 

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.