Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

OSCE Ethics/Mediation Co-ordinator (P4)

OSSE-sekretariatet/ Wien

SEC000185

Søknadsfrist: 24. juli

OSCE Ethics/Mediation Co-ordinator (P4) - OSCE Careers

 

Senior Policy Support Assistant (G6)

OSSE-sekretariatet/ Wien

SEC000247

Søknadsfrist: 27. juli

Senior Policy Support Assistant (G6) - OSCE Careers

 

Associate Country Visit Officer (P2)

OSSE-sekretariatet/ Wien

SEC000246

Søknadsfrist: 31. juli

Associate Country Visit Officer (P2) - OSCE Careers

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.