Ledige kontrakterte stillinger i OSSE

OSSE har et stort antall internasjonale stillinger i Sekretariatet, de autonome institusjonene (ODIHR, HCNM og RFoM) samt ved de ulike feltoperasjonene. Disse stillingene er klassifisert som enten «sekonderte» eller som «kontrakterte». Sekonderte stillinger lønnes fra Norge og søkes via NORDEM. Kontrakterte stillinger søkes direkte i OSSEs systemer og er finansiert over OSSEs egne budsjetter. Stillingene finnes på OSSE sine sider. OSSE-delegasjonen vil også legge ut spesielt interessante stillinger på vår side.

Nedenfor følger utlysningstekst for følgende kontrakterte stillinger:

 

Assistant Project Officer (P1)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000288

søknadfrist: 13. juni

Assistant Project Officer (P1) - OSCE Careers

 

Senior Geographic Information Officer (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000458

søknadsfrist: 17. juni

Senior Geographic Information Officer (P4) - OSCE Careers

 

Project Assistant (G4)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000476

søknadsfrist: 18. juni

Project Assistant (G4) - OSCE Careers

 

Associate Strategic Officer (P1)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000490

søknadsfrist: 20. juni

Associate Strategic Officer (P1) - OSCE Careers

 

Associate Programme and Project Support Officer (P1)

OSC000344

søknadsfrist: 2. juli

Associate Programme and Project Support Officer (P1) - OSCE Careers

 

Senior Economic Officer (P4)

OSSE-sekretariatet / Wien

SEC000488

søknadsfrist: 5. juli

Senior Economic Officer (P4) - OSCE Careers

 

Adviser on Anti-Terrorism Issues (P3)

ODIHR / Warszawa

ODI000156

søknadsfrist: 8. juli

Adviser on Anti-Terrorism Issues (P3) - OSCE Careers

 

Associate Finance Officer (P2)

ODIHR / Warszawa

søknadsfrist: 15. juli

Associate Finance Officer (P2) - OSCE Careers

 

Mer informasjon om OSSEs rekrutteringsprosess for kontrakterte stillinger finnes her: https://jobs.osce.org/resources/document/how-we-hire-international-contracted-positions-osce

Webinars fra OSSE som hjelper i forberedelse av søknadsprosessen finnes her: https://jobs.osce.org/webinars

Søkere oppfordres til å informere OSSE-delegasjonen i Wien (mission.vienna@mfa.no) om søknaden.