Vigsel på ambassaden

Ambassaden i Budapest har borgerlig vigselsrett. Retten gjelder også ved ekteskapsinngåelse for parter av samme kjønn. Begge parter må være norske borgere. Norske borgere som i tillegg har ungarsk statsborgerskap kan ikke vies ved ambassaden i Budapest. Vigselen er gratis.

Hvor
Kgl. Norsk Ambassade
Ostrom u. 13
1015 Budapest
Tel: +36 1 325 3300

Avtale
Avtale om vigsel gjøres ved å sende ambassaden en e-post, emb.budapest@mfa.no. Vigsel kan arrangeres første og siste fredag hver måned, fortrinnsvis mellom klokken 12:00 og 15:00. Ambassaden holder stengt ved offentlige helligdager i både Norge og Ungarn.
På grunn av ferieavvikling har ambassaden dessverre ikke mulighet til å vie i sommermånedene juli og august, samt i jule- og nyttårsukene.

Prøving av ekteskapsvilkår
I følge norsk lov må vilkårene for inngåelse av ekteskap prøves.

Folkeregisteret står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. det bekreftes at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås). For informasjon og blanketter, se nettsidene til skatteetaten.no.

Prøvingen av vilkårene for inngåelse av ekteskap tar normalt 1-2 uker. 
Merk: Attesten er gyldig i 4 måneder. Det er dessuten viktig at ambassaden mottar attesten i original i god tid før selve vigselsdagen.

Etter at avtale om vigsel er inngått med ambassaden, skal paret ta kontakt med Folkeregisteret i hjemkommunen (evt. sitt tidligere hjemsted) for utfylling av attest for borgerlig vigsel.

Ambassaden kontaktes ca. to uker før vigselen, for å verifisere at de riktige papirene er mottatt og for besvarelse av eventuelle spørsmål. Vigsel kan ikke foretas dersom prøving av vilkårene ikke foreligger.

Seremonien
Man møter opp på ambassadens lokaler, hvor det må fremlegges gyldig pass. Vigselen finner normalt sted i ambassadens møtelokaler og tar ca. 15 minutter. Dersom en ikke er ledsaget av vitner, kan ambassadens personell stille som vitne.

En av ambassadens embetsmenn foretar vigselen. En bekreftet kopi av vigselsdokumentet vil også gjelde som foreløpig vigselsattest frem til folkeregisteret har mottatt melding om vigselen og utstedt vigselsattest.