Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven, § 13 Notarialforretning, kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Utenriksstasjonen i Budapest kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål og fødselsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av ungarske ID-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Ungarn.

 

Gebyr

Notarialforretninger og bekreftelse av rett kopi er gebyrpliktige, og det vil forekomme et gebyr på 11.000,- HUF.